Biografie van Wilbert Wils PhD

 

Als wetenschapper leerde ik natuurlijke systemen observeren, er de logische patronen in herkennen en die kennis overdragen aan anderen via voordrachten en artikelen.

Als consultant leerde ik ingewikkelde menselijke systemen observeren, er de patronen in herkennen en die kennis overdragen aan direkt betrokken managers. Ook leerde ik veel over mensen en menselijke psychologie.

Als Taoïst leerde ik mensen observeren en patronen herkenen in hen en hun leven. Sindsdien werk ik direct met mensen dmv aanraking en verbale interactie.

= vv =

Ik werd geboren in Nederland, groeide er op, studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde. Ik trouwde en kreeg drie kinderen. Ik heb gewerkt in Nederland, Denemarken en de VS, onder andere aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ik deed onderzoek, schreef artikelen, gaf les en voordrachten. Na enige tijd liet mijn lijf mij weten: Ga iets doen wat je in de gewone wereld brengt.

Eerst werkte ik daarna aan de dynamica van sociale problemen als lid van de Systeem Dynamics (SD) groep van J.W. Forrester en het Policy Analysis Centre van het MIT. Terug in Europa werkte ik in SD, toekomstscenario's en strategie, in verschillende sectoren, en in de private en de openbare sector. Ik leerde met gestresste mensen werken, volgde veel trainingen en therapie. Ik leerde mijn emoties en die van anderen kennen en er mee omgaan. Na een aantal jaren lieten mijn lijf en de omstandigheden mij weer weten dat ik verder moest.


 Ik verhuisde naar Thailand om Taoisme, de oude Chinese holistische manier om naar de schepping te kijken, te bestuderen en er mee te werken. Ik woonde jarenlang in Tao Garden, het centrum van Master Mantak Chia. Ik leerde er Chi Nei Tsang, een oude Taoïstische vorm van energetische massage van de organen en Chi Kung, de kunst van het werken met Chi, levensenergie. Om meer rust te vinden bracht ik veel tijd door in een afgelegen ashram in BC, Canada, o.a een half jaar in stilte. Op het einde van het vierde jaar deed ik daar een erg strikte vasten tot ik alleen nog de keus had te sterven of weer te eten. Het leven wilde dat ik als gewoon persoon in wereld zou zijn en niet als kluizenaar en asceet.


 Na weer een fase van therapie begon een nieuw leven. Ik werkte deels in Parijs, deels in de VS. Met mijn partner gaf ik cursussen Chi Nei Tsang, Chi Kung en privé sessies. We hebben ook jaren meegewerkt aan een intensief trainingprogramma voor Nederlandse topmanagers die voor een week naar Frankrijk kwamen. Ik kwam in contact met de nieuwste vormen van Westers lichaamswerk en therapie en leerde dat het belangrijkste is aanwezig te zijn en te luisteren. Mijn werk werd steeds meer therapeutisch. In die tijd ben ik ook intensief bezig geweest met de Advaita Vedanta uit India zoals onderricht door Sri Ramana Maharshi: in weze bestaat alleen bewustzijn, het leven gebeurt. Dit heeft me diep beïnvloed. Ik had leraren in het Westen en Oosten onder andere Sri Ramesh Balsekar.

 

De laatste jaren heb ik alle inzichten die ik verwierf kunnen integreren in een samenhangende visie en werkwijze. De ervaringen met de toepassing daarvan hebben aangetoond dat ik een essentiele ondersteuning kan leveren als therapeut en alternatief healer.

 

Terug naar boven                                                                                                                               Naar  kwalificaties